No items found.
Senior

Skatteforhold for pensionister

Beskatningen ved at arbejde efter pensionering Reglerne for beskatning af arbejdsindkomst afhænger af, om man er folke- eller førtidspensionist eller på efterløn. Derfor vil vi anbefale, at du undersøger, hvilke regler du er omfattet af.

3/5/2024

Folkepensionist

·      Indtægt ved arbejde påvirker ikke folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.
Dog kan det påvirke den personlige tillægsprocent, det vil sige at det kan påvirke ældrechecken, varmetillæg m.m.) og boligydelse.

·      Ved arbejde i mere end 750 timer om året kan man vælge at udskyde folkepensionen og opnå en forhøjet folkepension (venteprocent) senere.

 

Nyttigelinks

·      Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: Arbejde og folke- og førtidspension (star.dk)

·      Borger.dk: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt/naar-du-er-paa-folkepension

 

 

Efterløn

·      Du må gerne arbejde, når du er på efterløn. Arbejdstimerne bliver modregnet i den udbetalte efterløn. Der er dog et lempet fradrag for lønindkomst op til et af staten fastsat årligt beløb.

·      Vi anbefaler, at du taler med din a-kasse, der administrerer din efterløn. De kan beregne konsekvenser ved lønnet arbejde.

 

Nyttige links  

·      Borger.dk:   https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Efterloen-fleksydelse-delpension/efterloen/naar-du-er-paa-efterloen

 

 

Førtidspensionist

Der er to ordninger for førtidspension. Den nye ordninger trådt i kraft 1. januar 2023 og gælder alle sager om førtidspension, som er oprettet efter denne dato. Alle andre hører til den tidligere ordning.

·      Du må gerne arbejde efter tidligere ordning. Førtidspensionen bliver ikke berørtheraf. Dog kan kommunen gøre pensionen hvilende, hvis man arbejder meget.

·      Du må også gerne arbejde efter den nye ordning. Her kan førtidspensionen dog blivenedsat, hvis man har en indkomst over en vis størrelse (taksterne kan se i nedenstående link).

 

Nyttige links

·      Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (tidligere ordning): https://star.dk/ydelser/pension-og-efterloen/folkepension-tidlig-pension-foertidspension-og-seniorpension/arbejde-og-pension/arbejde-og-foertidspension-gammel-ordning-foer-2003/

·      Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (ny ordning): Arbejdeog førtidspension (ny ordning) (star.dk)

·      Borger.dk (tidligere ordning): https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Foertidspension-oversigt/Foertidspension-gamle-regler

·      Borger.dk(ny ordning):https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Foertidspension-oversigt/Foertidspension-nye-regler

Del på sociale medier
Vil du komme i gang med at arbejde? 
  • Ekstra indkomst og mere i pension
  • Arbejd på deltid eller når det passer dig
  • Socialt
Lyder dette som noget for jeres virksomhed?
  • Hjælp med kort varsel
  • Ingen skjulte gebyrer eller ekstra omkostninger
  • Lej seniorer på fuld tid, deltid eller på timebasis
Har du brug for lidt ekstra hjælp der hjemme?
  • Handyman-services
  • Hjælp i hjemmet
  • Hjælp i haven
  • Omsorg

Relaterade nyheter

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller andet du vil vide, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig så hurtigt som muligt.