No items found.

Integritetspolitik

Det er vigtigt for os, at du føler, at din personlige integritet respekteres, og at dine personoplysninger behandles korrekt. Vi tager ansvar for, at personoplysninger, som behandles af Seniorstyrken, kun bruges til de til formålet hensigtsmæssige formål og beskyttes mod uautoriseret adgang. Enhver behandling af personoplysninger inden for Seniorstyrken sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Inden for EU/EØS gælder databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Denne integritetspolitik er generel og gælder også digitale kanaler (f.eks. hjemmesider og sociale medier).

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte, sammen med andre oplysninger, kan knyttes til en levende fysisk person. Det betyder, at oplysninger som f.eks. navn og kontaktoplysninger, IP-adresser, konkurrencebidrag, foretagne valg og adfærd udgør personoplysninger.

Behandling af personoplysninger er alt, hvad der sker med personoplysningerne. Enhver handling, der udføres med personoplysninger, udgør behandling, uanset om den udføres automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbejdning eller ændring, udvinding, læsning, brug, videregivelse ved overførsel, spredning eller på anden måde stille til rådighed, tilpasning eller sammenføring, begrænsning, sletning eller destruktion.

 

Hvilke personoplysninger kan blive indsamlet?

Når du besøger vores digitale kanaler, kan vi indsamle oplysninger om dig. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte navn, adresse, personnummer, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, andre identifikationsoplysninger, information om, hvilke af Seniorstyrkens tjenester du er interesseret i, eller stedoplysninger. Selv billeder eller andre filer, som du vælger at sende via e-mail eller via en formular, er personoplysninger.

Desuden kan Seniorstyrken indsamle tekniske data, såsom IP-adresse, enheds-ID, type af webbrowser eller cookieoplysninger. Den indsamling, der beskrives her, sker f.eks. ved at besøge vores hjemmeside, indtaste dine personoplysninger i formularer, kommunikere med Seniorstyrken på sociale medier, sende en e-mail eller angive din interesse i at købe enservice, arbejde som senior, søge en stilling eller blive franchisetager, deltage i en konkurrence eller lignende.

Seniorstyrken har, ligesom næsten alle kommercielle aktører, placeret såkaldte "cookies" på vores hjemmeside. Gennem disse cookies kan vi indsamle oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside. Disse data udgør et statistisk grundlag, som vi bruger til at forbedre oplevelsen af og informationen på vores hjemmeside.

Hvis du besøger os eller kommunikerer med os via vores konti på sociale medier, kan vi modtage oplysninger om din profil på den tredjeparts platform, du har valgt at bruge til at kontakte os (f.eks. LinkedIn eller Facebook).

Personoplysningerne vil kun blive behandlet af os, sålænge det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen eller for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser.

 

Til hvilke formål behandles personoplysninger?

Personoplysninger om dig, der indsamles i forbindelse med din brug af de digitale kanaler og deres tjenester, vil blive behandlet af Seniorstyrken eller vores respektive underleverandører til følgende formål:

• For at vi kan kontakte dig, kommunikere med dig og levere de tjenester, du har bestilt.

• Til at kommunikere og administrere information og markedsføringsaktiviteter såsom nyhedsbreve, konkurrencer, tilbud osv.

• Til markedsføringsformål, markedsføring via post,e-mail, telefonopkald, sms/mms, sociale medier. Du kan fravælge e-mails eller sms-beskeder via et link i hver separat besked.

• Til at analysere og forstå, hvad du som besøgende er interesseret i, med henblik på geografisk eller demografisk filtrering, for at kunne skabe en platform, der leverer den information, du som besøgende ønsker.

• Til at udarbejde statistik over brugen af vores digitale kanaler.

• Til at vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores digitale kanaler og tekniske platforme.

• Hvis du har angivet interesse i at blive senior og udføre opgaver for Seniorstyrken, foretager vi en baggrundskontrol før ansættelsen.

• For at kunne evaluere dig som kandidat ved rekruttering af franchisetagere og lokale medarbejdere.

 

Juridisk grundlag og berettiget interesse forbehandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for kunde eller medarbejder, eller når vi har en anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, f.eks. en interesse i at markedsføre os mod besøgende på vores digitale kanaler. Vi indhenter dit samtykke til at gemme personoplysninger ved aktivt at klikke i en boks, når du afgiver din interesse.

 

Begrænsninger i videregivelse af personoplysninger

Seniorstyrken kan inddrage eksterne samarbejdspartnere og leverandører til at udføre opgaver på virksomhedens vegne, f.eks. til at levere IT-tjenester, hjælpe med markedsføring, analyser eller statistisk materiale. Udførelsen af disse tjenester kan indebære, at Seniorstyrkens samarbejdspartnere, både inden for EU/EØS og uden for EU/EØS, får adgang til visse personoplysninger. Vi sikrer, at virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, har en høj beskyttelsesniveau for dine personoplysninger. Der træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger vedrørende samarbejdspartnere uden for EU/EØS.

Seniorstyrken kan videregive personoplysninger til tredjepart, såsom politiet eller andre myndigheder, hvis det drejer sig om efterforskning af kriminalitet eller hvis vi af en anden årsag er forpligtet til at videregive sådan oplysning i henhold til loven eller myndighedsbeslutninger.

 

Eksterne links

Denne integritetspolitik gælder oplysninger, som Seniorstyrken behandler om dig inden for rammerne af vores digitale kanaler. Vores digitale kanaler kan lejlighedsvis indeholde links til eksterne websteder eller tjenester, som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger et link til en ekstern hjemmeside, opfordres du til at læse de gældende principper forbehandling af personoplysninger og oplysninger om cookies for den pågældendeside.

 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. En cookie eren lille tekst fil, der sendes og læses af besøgerens webbrowser. Oplysningerne kan omfatte oplysninger om, hvordan hjemmesiden er blevet brugt, og hvilkentype webbrowser der er blevet brugt. Disse cookies kan vi bruge til f.eks. at generere statistik over, hvordan vores flows ser ud, hvilke sider du som besøgende er interesseret i, og gøre det lettere at navigere. Vi bruger også cookies til at opretholde en brugers tilstand på vores hjemmeside.

Seniorstyrken kan bruge tredjepartscookies som Google Analytics til at analysere hjemmesidetrafikken. Vi bruger også Facebooks pixel til at måle og analysere trafik samt præsentere relevant information for dig som bruger.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du deaktivere dette i din webbrowser. Dette kan dog medføre, at hjemmesiden ikke fungerer korrekt.

 

Rettigheder til information, feedback og indgivelse af klager

Har du synspunkter på, hvordan vi behandler personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via den e-mailadresse, der er angivet nedenfor.

Du kan anmode om at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, få eventuelle unøjagtige personoplysninger rettet og/eller få Seniorstyrken til at ophøre med at behandle og slette dine personoplysninger, begrænse behandlingen af dine personoplysninger, udøve din ret til dataportabilitet og gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Kontakt Seniorstyrken på: info@Seniorstyrken.dk

 

Ændring af denne integritetspolitik

Seniorstyrken kan fra tid til anden foretageændringer i denne integritetspolitik. Den seneste version af integritetspolitikken er altid tilgængelig på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller andet du vil vide, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig så hurtigt som muligt.